Når et lån er utbetalt til en bedrift er Monner Crowds oppgave å håndtere tilbakebetaling fra låntaker til investorene. Dersom Monner Crowd skulle gå konkurs vil Sparebank 1 SR-Bank AS, Monners eier, ta over ansvaret for håndtering av tilbakebetalingene.

Låneavtalene mellom låntaker og hver enkelt investor er helt uavhengige av Monner Crowd og vil derfor ikke bli påvirket av en eventuell konkurs i Monner Crowd. 

Fant du svaret?