Nei, Monner Crowd tilbyr kun lån med fastrente i hele lånets løpetid.

Fant du svaret?