Monner Crowd henvender seg til små og mellomstore bedrifter som har behov for vekstfinansiering. En bedrift som skal låne penger må ha inntekter nok til å kunne tilbakebetale renter og avdrag samt alle sine andre løpende utgifter. Investorer er opptatt av at bedriftene de skal låne ut penger til har en sunn økonomi og evne til å betale tilbake lånet.

Monner Crowd er ikke en bank eller et finansieringsselskap, og har derfor ikke en egen kredittpolicy. For å sikre en generelt høy standard hos låntakerne følger vi likevel vår egen låneformidlingspolicy. Denne er utformet som et sett retningslinjer for bedrifter som ønsker å søke finansiering gjennom Monner Crowd.

På vegne av investorene stilles følgende overordnede krav til låntakere:
 - De kan gjennom tidligere adferd vise til at de er i stand til å overholde sine forpliktelser og styre sin egen økonomi
 - Ingen utestående betalingsanmerkninger/ inkassosaker eller andre misligholdte forpliktelser
 - Et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk

Det er mange type bedrifter som passer for lånebasert crowdfunding, men felles for dem alle er at selskapet skal ha en positiv egenkapital, og en forventet kontantstrøm som kan betjene fremtidige renter og avdrag.

Lån hos Monner Crowd tilpasses bedriftens økonomiske situasjon. Lånekundene kan velge mellom fire forskjellige låneprodukter:
 - Usikret vekstlån
 - Sikret vekstlån
 - Eiendomslån (ballonglån, avdragsfritt i hele låneperioden)
 - Startlån

Usikret vekstlån:
Tilbys aksjeselskaper, foreninger og lag som kan vise til positiv økonomisk historikk, positiv fremtidig kontantstrøm og kompetente nøkkelpersoner.

Sikret vekstlån:
Tilbys aksjeselskaper, foreninger og lag som er relativt nyetablerte men har en god forretningside og en positiv kontantstrøm, dyktige nøkkelpersoner og mulighet til å stille kausjon eller pant som sikkerhet.

Eiendomslån (ballonglån, avdragsfritt i hele låneperioden):
Tilbys aksjeselskaper som ikke nødvendigvis har driftsinntekter, men som har mulighet til å stille sikkerhet for lånet med pant innenfor 80% av markedsverdien til panteobjektet ved tilbakebetalingstidspunktet.

Startlån:
Tilbys små aksjeselskap uten økonomisk historikk. Sikkerhet er personlig garanti.

Lurer du på hva slags betingelser vi har for bedrifter?

Fant du svaret?